Wednesday, January 11, 2017

Ngửa Mặt Lên Trời Cười To Chiêu Hồn Đi 仰天大笑招魂去Ngửa Mặt Lên Trời Cười To Chiêu Hồn Đi 仰天大笑招魂去
Ngưỡng thiên đại tiếu chiêu hồn khứ

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Lưu Tiểu Ca 琉小歌
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Cường cường, kiếp trước kiếp này, tình hữu độc chung, thần quái thần tiên ma quái, xuyên qua tu chân, song hướng ám luyến, cao lãnh cấm dục mỹ cường công X lưu manh thanh cuồng bĩ cường thụ
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 76 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 
【 nói tóm lại: Lưu manh vén phu không ngừng, tiên quân ngự thê có câu. 】 【 xuyên qua tu chân, song hướng ám luyến, phu nhân chiêu hồn phu quân đánh nhau, thu thập sơn hà. 】 【 cao lãnh cấm dục mỹ cường công (Hàng Triệt)X lưu manh thanh cuồng bĩ cường thụ (Hạ Yên), 1V1, chủ thụ, He. 】 văn án một: Thế nhân đều mắng: "Hạ Yên lam nhan họa thủy, làm hại Hàng gia đoạn tử tuyệt tôn, họa quốc ương dân."

Hạ Yên: "Hàng Triệt, xem ở ta trượng nghĩa lưng nồi mức, xin thương xót, bỏ ta đi."

Hàng Triệt: "Hưu ngươi tái giá? Tưởng lại tới một lần nữa động phòng?"

Hạ Yên:...

※※※

Văn án nhị:

Hạ Yên kiếp trước là mất hết tên tuổi quý công tử, thiếu nợ một thân phong lưu khoản nợ, không chết tử tế được.

Vừa vặn hắn xuyên qua sống lại.

Hạ Yên ngửa mặt lên trời cười to: "Lưới trời tuy thưa mở lộ, tiểu gia ta một lần nữa làm người!"

Trọng sinh cơ bản thoả mãn, nhưng có vài điểm bất mãn, chủ yếu có:

1, cư nhiên cõng cái nữ khí chí cực tên, không thể nhẫn nhịn!

2, còn muốn bị cường thú cướp đoạt? Là có thể nhịn ai không thể nhẫn! !

3, chỉ cho phép kết hôn không cho ly hôn? Đây là cái đạo lí gì! ! !

※※※

Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại là rau cúc người. —— lý bạch đã ước hàng năm vì thế hội, cố nhân không cần phú chiêu hồn. —— tô thức vì đó bên trong nghĩa đặc tả văn này: Ngửa mặt lên trời cười to chiêu hồn đi.

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Hàng Triệt (Trác Ngọc Quân), Hạ Yên (Tiếu Thiên Cuồng Đồ) ┃ vai phụ: Lâu Lãng, Không Sơn Quân, Tần Khí Mộng, Đan Kế Hoàn, Giải Kinh Nhạn, Tần Biên Chiếu, Phương Thanh Thần, Nghiêm Thế Hoàn, Vô Lương Tử, Vi Độ tiểu hòa thượng ┃ cái khác: Tê cay chua sảng khoái๖ۣۜHố:

 .
 Đào hố cần quá trình, mọi người kiên nhấn nhé ^^
Yêu mọi người!

GoogleDrive


Online


1  2  3  4

 

0 comments:

Post a Comment