Wednesday, January 11, 2017

Hai Trăm 二百Hai Trăm 二百
Nhị bách

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Delver_Jo
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Bị pháo hôi thụ cặn bã công x cặn bã pháo hôi thụ công, bao dưỡng, hiện đại, minh tinh, khả năng ngược
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 72 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 
Hắc bang vương tử gặp rủi ro bị đại minh tinh bao dưỡng. Cẩu huyết. Khẳng định đùa bức. Khả năng ngược.

"Cho ta mượn hai trăm."

Hết thảy đều từ một cái phát sai tin nhắn bắt đầu.

Bàn luận bất ngờ phát hiện bạn trai bạn trai cũ là chân ái sau phải làm gì. Gấp. Tại tuyến các loại.

Bị pháo hôi thụ cặn bã công x cặn bã pháo hôi thụ công.

Lưỡng tra gặp gỡ. Tất có một cái tra càng kinh thiên động địa.

Minh tinh vs gặp rủi ro vương tử. CP: Uông Tầm Trạm. Bạch Sở.

Sai gởi nhắn tin, tra, bao dưỡng, cẩu huyết. Khẳng định đùa bức. Khả năng ngược.


Thôi. Giới thiệu tóm tắt đều là bịa chuyện. Ta cũng không biết cần phải làm sao giới thiệu tóm tắt này thần triển khai cố sự.๖ۣۜHố:

 .
 Đào hố cần quá trình, mọi người kiên nhấn nhé ^^
Yêu mọi người!

GoogleDrive


Online


1  2  3

 

0 comments:

Post a Comment